Referencie

Pôsobenie v oblasti likvidácií na Slovensku našou spoločnosťou.

1 Likvidácia nadrozmerného mostového žeriavu Liptovský Mikuláš rok 2002
2 Likvidácia technológií AVC Čadca a Raková rok 2004
3 Likvidácia kotolne Svit rok 2004
4 Likvidácia Žilinskej práčovne rok 2004
5 Likvidácia objektu Benzinol Žilina rok 2005
6 Likvidácia mostového žeriavu Krásno nad Kysucou rok 2006
7 Likvidácia kotolne FTC Čadca rok 2006
8 Likvidácia automatického zakladačového skladu ložísk ZVL Omnia rok 2007
9 Likvidácia technológií Laktis Žilinské mliekarne rok 2007
10 Likvidácia kotolne Cortizo Nová Baňa rok 2007
11 Likvidácia vodárne PCHZ Žilina rok 2007
12 Likvidácia zhorenej haly Metsea Tissue Žilina rok 2008
13 Likvidácia drvičky kameňolom Stráňavy rok 2009
14 Likvidácia lokomotív ŽOS Liptovský Mikuláš rok 2010
15 Likvidácia chemického úseku Metsea Tissue rok 2013
16 Likvidácia podzemných kolektorov SAV Bratislava rok 2013
17 Likvidácia kotolne Komterm Žilina rok 2013
18 Likvidácia kotolne pivovar Popper Bytča rok 2012
19 Likvidácia technológií Prefa betón KOŠ rok 2013
20 Likvidácia trolejbusov DPMŽ Žilina rok 2014
21 Likvidácia technológií Tatranábytok Martin rok 2014
22 Likvidácia technológií ZŤS Martin rok 2014
23 Likvidácia zariadení Kinex KNM rok 2014
24 Likvidácia premostení INA KNM rok 2015
25 Likvidácia výťahov, kotolne Makyta Žilina rok 2015
26 Likvidácia technológií Chirana Stará Turá rok 2015
27 Likvidácia kotolne Rajec rok 2015
28 Likvidácia kotolne VW Slovakia Bratislava rok 2015

Zberné suroviny Lumaker Recykling s.r.o.