Demontáže a demolácie

V oblasti likvidáciou technológií a objektov ponúkame vysoko profesionálne služby s dôrazom na rýchlosť, ekologicky šetrný prístup, prispôsobenie sa podmienkam a požiadavkám zákazníka.
Úspešne zvládame aj projekty náročné na neštandardné riešenia v ťažko dostupnom terénnom a výškovom prostredí.

Popis činnosti:

* vykonávame búracie práce v oblasti kovových konštrukcií, vyželeznenie objektov, likvidácia kovových hál a ich častí určených na zbúranie, likvidácie vyradených strojných zariadení,lodi, výrobných liniek a podobne.

Popis možností:

* k samotnej likvidácii (demontáži) využívame demontážnu čatu vybavenú z mobilnými zásobníkmi kvapalných technických plynov. Likvidovanej konštrukcie najprv upravíme na rozmery vhodné k následnému odvozu automobilovou dopravou.

* V špeciálnych prípadoch (najmä v prípade búraní celých oceľových hál či kompaktnejších konštrukcií a v prípadoch, kde nie je možné použitie otvoreného ohňa – autogén) používame na delenie materiálu demolačný bager LIEBHERR .

Zberné suroviny Lumaker Recykling s.r.o.