CENNÍKY

TEL.KONTAKT  041/3952172 MOBIL: 0915266886

VÁŽENÝ KLIENTI PROSÍME CENY OVEROVAŤ TELEFONICKY NAKOĽKO SA MENIA TÝŽDENNE!

PONÚKAME NAJVYŠŠIE VÝKUPNÉ CENY ŽELEZNÉHO ŠROTU. POZVITE NÁS DO VÝBEROVÉHO KONANIA .

Kovový odpad druh 27(plech)                                                                                    161/euro tona

Kovový odpad druh 13    +4mm           rozmery    1500 x 500 x 500   mm               175/euro tona

Kovový odpad druh 12     +6mm         rozmery     1500 x 500 x  500  mm               185/euro tona

Kovový odpad  druh 12V +8mm          rozmery     1500 x 500 x 500  mm               195/euro  tona

Kovový odpad  druh 12V +10mm        rozmery     1500 x 500 x 500  mm                200/euro tona


CENNÍK KOVOVÝCH ODPADOV. Ceny platia pri dodávke na kontainer. Splatnosť faktúry podľa dohody.

Zberné suroviny Lumaker Recykling s.r.o.